ژلاتین از چه چیزی ساخته شده است؟

استفاده از درصدهای مختلف جایگزینی ژلاتین استخراج شده از ماهی کیلکا اثر نامطلوبی بر خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی پاستیل نداشت و تنها شاخصهای ارزیابی حسی بهدلیل وجود طعم و بوی ماهی کیلکا باعث کاهش امتیازات ارزیابی حسی شد. همچنین اثرات ضد میکروبی و ضد بیوفیلم فیلم های G، GX و GXA ارزیابی شد. برای شاخص کشیدگی در هنگام شکستن، بیشترین مقدار در فیلم GXA (21/0±87/54) و کمترین در فیلم G (68/0±61/15) اندازه گیری گردید. بیشترین درصد تورم نیز برای فیلم GX به میزان 15.3±300٪ ثبت شد. همچنین بازده استخراج ژلاتین از ماهی کیلکا 204/9 درصد بود. طی مدت زمان نگهداری، با افزایش زمان نگهداری از روز تولید تا روز 45ام، میزان pH بطور معنی­داری (05/0≥p) افزایش، میزان رطوبت، افت پخت و ویژگی­های حسی (طعم، رنگ، بافت و پذیرش کلی) در کلیه تیمارها، بطور معنی­داری (05/0≥p) کاهش یافت. همچنین، افزایش مقدار پلیوینیل الکل موجب کاهش خواص مکانیکی فیلمها شد. بنابراین، در پژوهش حاضر از گرافن اکسید برای اصلاح فیلمهای پلیمری بر پایه کیتوسان-ژلاتین-پلیوینیل الکل استفاده شده است. نتایج آزمون ضدباکتری نشان داد، افزودن پلیوینیل الکل به تغییر محسوسی در قطر هاله عدم رشد منجر نشد، در حالی که با افزودن گرافن اکسید قطر هاله عدم رشد ابتدا افزایش یافت که حاکی از خاصیت مؤثر ضدباکتری نانوذرات گرافن اکسید است.

جوان­سازی پوست، از گیاهان دارویی و ژل آلوئه­ورا به صورت تجربی و سنتی، استفاده می­شود. ابتدا بستنی را در محیط خانه قرار بدهید تا آب شود و بعد یک عدد از ژله را با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و آن را روی بخار سماور یا کتری قرار بدهید و هم بزنید تا پودر ژله ها به صورت کامل در آن حل شود. بافت پوششی که روی عضله و سایر بافت های این مجرا قرار گرفته است دارای چین های ریزی است که در هنگام رابطه با باز شدن این چین ها مجرای واژن افزایش طول میدهد اما ممکن است. اما، ازدیاد طول تا پارگی نمونهها کاهش یافت. نتایج آزمون تورم در سه محیط مختلف (خنثی، اسیدی و بازی) نشان داد، پلیوینیل الکل موجب کاهش تورم شد و با افزایش بیشتر گرافن اکسید نیز تورم فیلمها بهطور شایان توجهی کاهش یافت. فرضیه: گرافن اکسید بهعنوان یکی از نانوذرات مهم با داشتن مشخصات بینظیر و قابلیت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی انواع زیستپلیمرها در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق با نتایج دمای تشکیل ژل، دمای ذوب شدن ژل و زمان ذوب شدن ژل ژلاتین ماهی کمتر از ژلاتین تجاری بود اما زمان تشکیل ژل در ژلاتین ماهی بیشتر از ژلاتین تجاری بود. 50 درصد ژلاتین تجاری به دلیل نزدیک بودن به نمونه شاهد از نظر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ارزیابی حسی بهعنوان تیمار برتر انتخاب شد. لذا هدف از این پژوهش استخراج ژلاتین از ماهی کلیکا و جایگزینی با غلظتهای (25، 50، 75 و 100 درصد) در فرمولاسیون پاستیل و مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی پاستیل حاوی ژلاتین ماهی با پاستیل حاصل نمونه تجاری (گاوی) بود. از طرفی استفاده از محصولات مرطوب کننده و آبرسان صورت هم به تقویت پوست و کلاژن سازی کمک کرده و باعث طراوت و جوانسازی پوست می شود. از این­رو برای رفع این مشکل در چند دهه اخیر از رشتههای الیاف که به صورت یکنواخت در حجم بتن پراکنده استفاده میشود که ایده آن به قرنها قبل مانند استفاده از کاه یا موی دم اسب در خشتهای گلی برمیگردد.

بعد از تزریق ژل ، لب 24 تا 48 ساعت ورم دارد، بهتر است در 6 ساعت اول قرص های مسکن و ضد التهاب مانند بروفن و یا دیگر مسکن ها استفاده نشود و از کمپرس سرد تا یک ساعت بعد از تزریق به صورت منقطع هر 15 دقیقه یک تا دو دقیقه استفاده شود. از جمله عواملی که در میزان تأثیرگذاری ایموشن دخیل می باشند، می توان به مواردی از جمله: ژنتیک، نوع پوست افراد مختلف، سن آن ها و … از شکل رنگی این ژله استفاده کنید مقدار کمی رنگ را با نوک خلال دندان به ژله اضافه کنید. ✔ژله را غلیظ تر بگیرید یا از پودر ژلاتین استفاده کنید تا ژله بهتر خودش را بگیرد . کسانی که پوست بیش از حد چرب دارند، می توانند از مقداری روغن فندق نیز استفاده کنند. نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که فیلم ساخته شده از ژلاتین در ترکیب با زانتان و روغن آنغوزه خصوصیات مکانیکی و به ویژه ضدمیکروبی ایده آلی را جهت کاربرد در ساختار پانسمان زخم دارا می باشد. برای از بین بردن این بوی بد و کشتن باکتری ها بهترین گزینه استفاده از ژل واژن هست که با رایحه های مختلف برای خرید پیدا می شه .

دیدگاهتان را بنویسید