سنگ کلیه:علائم، درمان و دفع – متخصص اورولوژی:دکتر نامداری

بیغم که در جاده قدیم و چند کیلومتری بهشت زهرا مغازه سنگفروشی دارد، به باشگاه خبرنگاران گفته است: «قیمت سنگ و جلوگیری از واردات آن باعث شده که خیلی از خانوادهها توان خرید سنگ قبر را نداشته باشند، قیمت برخی از سنگ قبرها به چند ۱۰ میلیون تومان هم میرسد. از این سنگ برای بهبود کیفیت زندگی، درمان عفونت، تب و پارکینسون می توان استفاده کرد. مسئولین بیایند از نزدیک این وضعیت را ببیندند و چاره اندیشی کنند اگر توان اداره کردن مردم را ندارند مدیریت را برای دیگران بگذارند و بروند آیا خودشان حاضر هستند تنها چند روز در چنین وضعیتی زندگی کنند که ما سالهای سال است تحمل میکنیم.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، استفاده از سنگ پا پدیده جدیدی نیست و در زمان قرون وسطی، ابتدا در رم و سپس در خاورمیانه، مردم به استفاده از این سنگ رو آوردند؛ امروز از سنگپا در درجه اول برای زدودن بافتها و سلولهای مرده و به عنوان یک لایهبردار در پاشنه پا استفاده میشود. سنگ پا نوعی لایه بردار طبیعی بافت های مرده پوست کف پا محسوب می شود.از فواید سنگ پا، پوست پای زیبا، تنظیم انسولین خون و رفع میخچه و پینه پا است. سرزمین هنگامه های دیر پا و افسانه های شیرین و هماسه های اساطیری که شکوه و عضمتش در ماورای تاریخ ریشه دارد.

توجه داشته باشید که نباید بین زمانهای سنگ پا کشیدن فاصله زیادی بیفتد، چون هر بار که پوست پا ضخیم شود، این عمل به زمان بیشتری نیاز داشته و لطافت پا از بین میرود. این ویژه گی های انسانی و راستین رسم پاسداری ها را نسل به نسل برای انسان این سرزمین به ارمغان آورده است تا باشد که هر از گاهی در برابر دشمنان سوگند خورده و تاریخی این کشور صادقانه و بی ریا برزمند و در این رزم بی امان هیچ گاهی خاین نباشند و حتا حاضر نباشند تا دشمنان را از پشت خنجر زنند و تا متهم به نامردی و نامردمی نشوند؛ زیرا مردی ها و مردم داری ها از رسم نیاکان این دیار است و این اخلاق والا و فرهنگ غنی را از کتاب خوانی کتاب های بزرگ حماسی چون فردوسی نامدار آموخته اند که می گوید” هر آنکس که شهنامه خوانی کند – اگر زن بود پهلوانی کند” و سکندر نامۀ نظامی و ادب را از بوستان و گلستان سعدی و عشق را از لیلی و مجنون و یوسف زلیخای نطامی و معنویت سیال و روحی سرشار را از مثنوی معنوی، رسم درویشی و فتایی را از حافظ شیرازی و فرهنگ نازک خیالی را از بیدل و هنر درویشی را از حافظ و بالاخره رسم شهامت و دلاوری را از خواجگان مشهور به پنج پیر شجاع و رادمرد اش آموخته اند و چنانکه قصۀ پنج خواجۀ آن شهرت جهانی دارد.

در هردوی این گنجینۀ بزرگ جغرافیای امروزی افغانستان به نام “آریاوند” یاد شده است. فرزندان هندوکش، بابا و سلیمان انگشت های موازی و همدست در طول تاریخ بوده اند که یکی در کنار دیگری در برابر مهاجمان رزمیده اند و هریک اصالت تاریخی و فرهنگی خویش را در اصالت فرهنگی و تاریخی دیگری تلقی کرده اند و این اندیشه و باور جدا از باور های پوچ عده یی بوزینه های انگشت شمار است که با حرف های پلید و ضد ملی که در اصل نوکران شبکه های استخباراتی و ایادی آنان هستند، می خواهند با خدمت کردن به بیگانگان تبر را بر ریشۀ این ملت بزنند و به بهای سرفرازی بیگانگان ملت و مردم خود را زبون بسازند.

به باور بازروث نخستین سکههای صفاریان به فرمان یعقوب در ۲۵۹-۲۶۱ق در پنجشیر ضرب شد، ولی پس از بازگشت او از نواحی شرقی خراسان، این سرزمین بار دیگر به تصرف ابوداوودیان درآمد(بازروث، همانجا). معادن این سنگ یکی از قدیمی ترین سنگ های است که در کشور استخراج شده و در ایران شروع به فعالیت کرده است. بعضی مورخان بدین باور اند که پنجشیر در زمان عباسی به نسبت داشتن انگور لذت بخش اش شهرت داشته و اما پس از سرازیر شدن سیلاب بزرگی باغ های انگور آن از تخریب شده و باشنده گانش هم از آنجا وادار به کوچیدن شده بودند.

از همین رو است که زبان شناسان بدین باور اند که زبان نورستانی آمیزه یی از تمامی زبان های بومی و حتا زبان های مهاجمین به این سرزمین است. از این که پنجشیر اراضی زراعتی ندارد و از همین رو معبری بوده برای مهاجران در سراسر تاریخ و تا آنکه باشنده گانی کنونی اش در قرن های اخیر متوطن شده اند. نباید وارونه تلقی کرد که سخن از هندوکش مغرور سخن از همطرازی آن با بابای استوار و متین و سلیمان سر به فلک کشیدۀ تاریخ است که کاجستان های غرور آن سر غرور بر آسمان می سایند و هر یک از عنقای بلند پرواز باج ها گرفته اند.

در واقع رزم آوری های این مردان با هویت و شجاع بوده است که سرتاجانی از پاسداران راستین را به تاریخ کشور تقدیم کرده اند و قوت اراده، عزم متین و ارادۀ نیرومند و ایمان قوی آنان سرمشق رهبران راستین شان و قیام آوران و رزم آوران واقعی آنان بوده است. این صفات شایستهء انسان این دیار سبب شده تا انسانش با فریب، دغل کاری، توطیه گری، تبعیض قومی و مذهبی، شرک فکری و اعتقادی، نفرت و بدبینی های ناعاقبت اندیشانه پشت بنهد و با شیرمردان تاریخ همسفر باشند و در ضمن زادگاه و مهد پرورش بزرگ ترین حماسه آفرینان و رزم آوران ملی و شاعران نویستده گان چیز فهمان انسان دوست وطن دوست و وفاداران صدیق به مام میهن و وحدت ملی و منافع ملی و اقتدار ملی باشد.

بدخشان:- میراث بزرگ راغ های اوستایی و یادگار بازمانده از تخارستان کهن. این مورد معمولاً به این صورت است که ابتدا عمل سرد شدن ماگما به کندی انجام میشود، ولی پس از آن سرعت سرد شدن افزایش مییابد. بیمار همان روز عمل مرخص میشود و میتواند فعالیتهای معمول را پس از دو تا سه روز مجدداً شروع کند. پس از تشکیل حکومت های مستقل خراسان و حکومت طاهریان هرات، سامانی ها، سلجوقی ها، غزنوی ها، غوری ها( سلسلۀ از ترکها)، تیموریان هرات فرهنگ و تمدن های اسلامی در غزنه، غور و هرات تشکیل شد که در تمامی این دوره ها زبان دری بحیث زبان یک حوزۀ جغرافیایی از عراق تا ایران، آسیای میانه، نیم قارۀ هند، تا ترکیه و بحیرۀ صغیر بحیث زبان رسمی و زبان مشترک فرهنگی و تمدنی در ساختار تمدن اسلامی بعد از عربی و بعد ها مستقل نقش تاثیر گذار و تعیین کننده را داشت که این بیانگر عظمت زبان دری و اندیشمندان، فقها، فلاسفه، عارفان و شاعرانی است که این زبان یا زبان مادری شان بوده و یا هم زبان غیر مادری و اما به نسبت جذابی و زیبایی اش به زبان اول یک حوزۀ بزرگ جغرافیایی بدل شده بود.

ابن بطوطه سیاح عرب هیر را در زبان سانسکریت به معنی کوه ترجمه کرده و پنج هیر را مآخذ از پنج کوه میداند و چنین نوشته است”بجایی رسیدیم که پنجهیر نام داشت هیر به معنی کوهاست و پنجهیر یعنی پنج کوه. بجایی رسیدیم که پنجهیر نام داشت هیر به معنی کوهاست و پنجهیر یعنی پنج کوه. مانند «هیرمند». ابن بطوطه سیاح مغربی هیر را در زبان سانسکریت به معنی کوه ترجمه کرده و پنجهیر را مآخذ از پنج کوه میداند. پیشگیری از سنگ کلیه ممکن است شامل ترکیبی از تغییرات سبک زندگی و داروها باشد. نقوش مورداستفاده در معرق سنگ شامل طرحها، نقوش سنتی (اسلیمی و ختایی، گرهها و خط نگارهها) و طرحهای متنوع دیگر است.

تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و صادرات آن یکی از ارقام بالای صادرات غیرنفتی را شامل می شود. در ادامه به برخی از ویژگی های سنگهای آنتیک می پردازیم. این پیشینۀ تاریخی نه تنها از عظمت تاریخی و ملی و اصالت فرهنگی این مرز و بوم پرده بر می دارد؛ بلکه گواۀ آشکار بر عزت و سربلندی این کشور است.این مرور مختصر حداقل تذکری است، برای آن قوم گرایان خودخواه و مشتی کوبنده بر دهن آن بوزینه های ناآگاه و بی خبر از تاریخ است که با دامن زدن به تضاد های قومی و اختلاف های تباری و می خواهد با اتهام بستن های کاذبانه دیوار های آهنین را میان شهروندان این سرزمین ایجاد کنند و برای خود هویت بدهند تا بدین وسیله چند روزی در مقام های کذایی قدرت باقی بمانند و به بهای پای نهادن برعزت و وقار باشنده گان این سرزمین چند روزی به زنده گی ننگین خود ادامه بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید