درمان سنگ کیسه صفرا با گیاهان دارویی

این سنگ ها عموما از کلسترول حل نشده تشکیل شده اند اما ممکن است حاوی اجزای دیگر نیز باشند. از هیچ وعدهی غذایی صرفنظر نکنید چون میتواند باعث ایجاد تغییراتی در تعادل بین کلسترول و املاح صفراوی شود. افزایش رزق و روزی و بهترین شدن کسب و کار / ایجاد مهر و محبت و بهتر شدن روابط / ازدواج و بخت گشایی / خاصیت باطل السحر / دفع چشم زخم و زبانبندی / ایجاد آرامش و بالا بردن اعتماد به نفس / موفقیت در امورات مختلف و چندین مورد دیگر که همگی از خواص مغناطیسی مهره مار می باشد که با خوانده شدن دعای مهره مار و انجام اعمال آن قابل مشاهده می باشند.

یکی دیگر از مشکلات جدی که در کیسه صفرا ایجاد می گردد کولیک صفراوی میباشد. شاید این سنگ به عنوان یک سنگ قیمتی گرانبها شناخته نشده باشد، اما رنگ بندی خاصی دارد که میتوانید با توجه به سلیقه خود یکی از رنگهای پر هیجان این سنگ را انتخاب نمایید. هنگامی که نور سفید از الماس می گذرد، پراکنش بالای آن سبب می شود که نور به رنگ های سازنده اش تجزیه گردد. گزینه دیگر این است که دانه های انار را آسیاب کنید و یک مخلوط رب مانند درست نمایید. چنین شایع شده که وی به جهت مخالفت با تصوف در اخراج برخی مشایخ صوفیه ، از جمله ملاصادق اردستانی ، از اصفهان نقش داشته است (زرین کوب ، ص ۲۶۱)، گرچه در صحت انتساب این عمل به او تردید جدّی شده است (طارمی ، ص ۱۰۱ـ۱۱۱).

وزن نهایی نگین ۴ قیراط سبکتر است، زیرا لورنس گراف که صاحب بعدی این سنگ بود، برای برطرف کردن نواقص آن ، دوباره این نگین را به وسیله سه برشکار تراش داد. توپاز سنگ ماه تولد آبان است و برای متولدین این ماه خواص زیادی به دنبال دارد. سنگ توپاز یکی از حساسترین انواع سنگ قیمتی برای تراش دادن است. ظاهراً سبب اینکه وی رسالة سه اصل را به زبان فارسی نوشت ، این بود که مخاطبانش عموم مردم بودند و او می خواست آنان را متنبه به حقیقت تصوف کند.فیض کاشانی شاگرد و داماد ملاصدرا و مرید شیخ بهائی و صاحب آثار بسیار، از تفسیر قرآن تا علم کلام و حدیث و فقه و عرفان و تصوف ، است .

البته در میان شاهان قاجار کسانی مانند محمدشاه (حک : ۱۲۵۰ـ۱۲۶۴) نیز بودند که به بزرگان تصوف ارادت داشتند (زرین کوب ، ص ۳۱۷، ۳۳۲، ۳۳۶ـ ۳۳۸؛ همایونی ، ص ۳۵ـ۳۹، ۴۴ـ۴۵). با این همه ، او مدعی است که با صوفیه عداوت دنیوی ندارد، ولی اذعان دارد که در مخالفت اکثر خواص و عوام می تواند غرض دنیوی منظور باشد (۱۳۷۶ ش ، ج ۱، ص ۴۳۳).شاید به سبب همین اوضاع متشنج و پرهیز از اتهام تصوف بود که بزرگان صوفی مشرب این عصر، که در ایران مانده بودند، با سلاسل رایج صوفیة ایران ارتباط علنی نداشتند یا این ارتباط را کتمان می کردند.

گاه گداری صدایش در میان هیاهوی سنگ و چکش محو میشود از روزهای سختی که بر او گذشته است، میگوید، ۳۵ سال از نخستین باری که چکش را به دست گرفت، میگذرد جوانیاش را پای درست کردن سنگ پا گذاشته و معلوم نیست تا چه زمانی بتواند این همراهی با سنگ و چکش را ادامه دهد، میگوید من هم مثل خیلی از مردمان این آبادی مجبور هستم تا روزی که توان دارم کار کنم، اگر بیمه داشتم ۵ سال پیش از این بازنشسته میشدم. وی در مقدمة کتاب گوهر مراد (لاهیجی ، ص ۱۱ـ۱۲) راه خدا را به راه ظاهر و راه باطن تقسیم کرده و گفته است که بعثت انبیا برای ارشاد راه باطن است که با آن به خدا می توان رسید نه راه ظاهر که با آن خدا را فقط می توان دانست .

میخچه معمولا در بالا و کناره های انگشتان پا بوجود می آید و از علل شایع آن می توان به آرتریت و یا کفش نامناسب اشاره کرد. میخچه معمولا در بالا و کنارههای انگشتان پا بوجود میآید و از علل شایع آن میتوان به آرتریت و یا کفش نامناسب اشاره کرد. برخی دیگر از شخصیتهای مهم این سلسله عبارت اند از: شیخ نجم الدین رازی (متوفی ۶۵۴) مشهور به دایه ، مرجوع کنید بهلف کتاب مشهور مرصادالعباد ؛ عزیزالدین نسفی (متوفی بین سالهای ۶۸۰ تا ۶۹۹) صاحب انسان کامل ؛ بهاءالدین محمد ولد، پدر مولوی ؛ شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی (متوفی ۶۹۵)؛ شیخ علاءالدوله سمنانی (متوفی ۷۳۶)؛ و امیر سیدعلی همدانی معروف به علی ثانی (متوفی ۷۸۶؛ زرین کوب ، ص ۹۸، ۱۰۵، ۱۶۹؛ مدیرشانه چی ، ص ۲۵۶، ۲۶۰؛ لباف خانیکی ، ص ۲۵۱).نکتة مهم و اصلی در بارة سلسلة کبرویه این است که خلفای آن غالباً به تشیع منسوب یا مربوط شده اند (زرین کوب ، ص ۸۸)، از جمله در یکی از آثار سعدالدین حمویه (ص ۱۳۷ـ ۱۳۸) به پیوند ولایت و نبوت اشاره شده و مرید وی ، نسفی (ص ۳۲۰ـ۳۲۱)، از سعدالدین حمویه نقل کرده است که نام ولیّ در امت محمد منحصر به دوازده تن است و ولیّ آخر که ولیّ دوازدهم باشد، خاتم اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوست .

به طور کلی به سبب اوضاعی که از اواخر صفویه بر ضد تصوف وجود داشت ، روشن نیست که از میان علما چه کسانی واقعاً از طرفداران سلاسل صوفیه بوده اند. لذا تشخیص اینکه احتمالاً در چه سلسله ای سلوک می کردند و مرید چه کسی بودند مشکل است ، ولی چنانچه به سلسله ای منتسب باشند ممکن است یکی از سه سلسلة نعمت اللهیه ، ذهبیه یا نوربخشیه باشد که در آن موقع در ایران رواج داشت . هر چه سنگ الماس بیرنگتر باشد، ارزش بیشتری در بازار دارد. بعد از دیدن ماه نو به سنگ فیروزه بنگرید، تا برکت و دولتبه زندگیتان وارد شود.

بدین ترتیب ، بزرگان سلاسل یا از ایران رفتند یا انزوا گزیدند، به نحوی که جز چند تن از سلسلة نوربخشیه در مشهد و سلسلة ذهبیه در شیراز، بقیه در گمنامی می زیستند (شیروانی ، ۱۳۴۸ ش ، ص ۲۶ـ ۲۸، ۸۶ ـ۸۷).در اوایل دورة قاجار (۱۲۱۰ـ۱۳۴۴) بار دیگر فعالیت مشایخ نعمت اللهی آغاز شد و به دستور قطب وقت سلسله ، شاه علیرضا دکنی (متوفی ۱۲۱۴)، که ساکن هندوستان بود، دو تن از مشایخ مأذون وی برای احیای این سلسله ، به ایران روانه شدند. MC۲ یعنی رابطه جرم و انرژی که آلبرت اینشتین نخستین بار آنرا کشف کرد قابل محاسبه است.

گفته می شود که یکی از شواهد تاریخی ارتباط تصوف و تشیع این است که چون صفویة صوفی مسلک به قدرت رسیدند، تشیع را ــ که عمدتاً تصوف زمینة رشد آن را در ایران ، بخصوص از اوایل قرن هفتم ، فراهم آورده بود ــ مذهب رسمی اعلام کردند. آمده که مدتهای زیاد نیست که نام ذهبیه را بر این سلسله نهاده اند و گویا به صد سال نرسیده است . قبل از صفویه نیز دیگر نهضتهای صوفیه ، مثل سربداران و حروفیه و نوربخشیه و مشعشعیان ، همگی شیعی مذهب بودند.در این دوره مذهب تصوف نزد ایرانیان آنچنان شهرت و رواج داشت که به تعبیر بَحرانی (ص ۱۲۱ـ۱۲۲) طایفة عجم میل فراوان به آن داشتند و در تمایل به آن مبالغه می کردند.

او که خود از علما و صاحب تألیفاتی در تصوف است ، بر اثر برخی اتهامات مجبور شد که در رسالة العقایدالمجذوبیّـة صراحتاً اعتقادات دینی و عرفانی خود را شرح دهد ( رجوع کنید به مجذوبعلی شاه ، ص ۷). با این مقدمات ، مخالفت شدید شماری از علمای شیعه با صوفیه ، با اتکا به شاهان صفوی خصوصاً پس از دورة شاه عباس اول (۹۹۶ـ ۱۰۳۸)، آغاز شد و در ادوار بعد استمرار یافت .

این کارشناس طب سنتی خاطرنشان کرد: بهتر است افراد بعد از حمام در معرض هوای بیرون قرار نگیرند چرا که بر اثر استحمام منافذ پوست باز میشود و اگر در معرض هوای سرد قرار گیرند سرما سریع وارد بدن میشود و منجر به بیماریهای دماغی مانند سردرد میشود. لاهیجی داماد دیگر ملا صدرا و ملقب به فیاض (متوفی ح ۱۰۷۲) است که بیشتر به واسطة کتابهایش در علم کلام شیعی ، مثل شوارق الالهام و سرمایه ایمان و گوهر مراد ، مشهور است (خوانساری ، ج ۴، ص ۹ـ۱۱؛ زرین کوب ، ص ۲۵۱ـ۲۵۴).

در میان بزرگان نوربخشیه باید از صوفی و فقیه بزرگ شیعی ایرانی ، سید حیدر آملی (متوفی پس از ۷۸۲)، نام برد که بصراحت اتحاد تصوف و تشیع را مطرح کرده است . دستورهای خاص وی در سلوک اِلی اللّه که مبتنی بر جمع صورت و معنی ، یا دست را به کار و دل را با یار داشتن ، بود مقبول خاطر عموم طالبان راه قرار گرفت (فرزام ، ص ۶۴۵ـ۶۴۶). یکی از راه های تشخیص برلیان از بدلش ، تاباندن اشعه ایکس به آن می باشد. البته این نکته بیشتر در انتخاب سنگ کف پله (نه دیوار راه پله یا پیشانی پله) صدق می کند.

استفاده از این سنگ به عنوان مکمل نمای آجری ساختمان، توصیه میگردد. میرزا ابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی (متوفی ۱۰۵۰)، که از حکمای عصر بود، نیز زندگی زاهدانه داشت و از او کراماتی نقل شده است . اینان یا از ایران هجرت کردند و بسیاری ، مثل نعمت اللهیه ، به هندوستان رفتند یا اینکه در ایران ماندند و در تألیفاتشان انزجار و تبرای خود را از تصوف مرسوم زمانه ابراز کردند و نیز در دفاع از تصوفی که آن را حقیقی و منافی با شرع نمی دانستند، کوشیدند (صفا، ج ۵، بخش ۱، ص ۱۰۵، ۲۰۴ـ۲۰۵، ۲۰۸).

گفته شده که از میان علمای بزرگ ، شیخ عبدالصمد همدانی (مرجوع کنید بهلف کتاب بحرالمعارف در «حکمت اربعة عملیه »، که در حملة وهابیان به کربلا در ۱۲۱۶ به شهادت رسید) از ارادتمندان وی بوده است ( رجوع کنید به هدایت ، ص ۴۵۰). پس از وی حاج زین العابدین شیروانی ، ملقب به مست علیشاه (متوفی ۱۲۵۳)، نیز دچار همین مضیقه ها بود (شیروانی ، ۱۳۵۰ ش ، ص ۳۲ـ۳۴، ۵۰ ـ۵۴؛ نیز رجوع کنید به همایونی ، ص ۱۸۶ـ۱۸۹).در این دوره انشعابی نیز در طریق نعمت اللهیه ، به سبب اختلاف در جانشینی مجذوبعلی شاه ، پیدا شد که حاصل آن پدیدآمدن دو شاخه در این سلسله بود؛ قطب شاخة اصلی مست علیشاه و قطب شاخة دیگر حاج ملامحمدرضا همدانی (متوفی ۱۲۴۷) ملقب به کوثرعلیشاه ( رجوع کنید به شیروانی ، ۱۳۴۸ ش ، مقدمة تابنده ، ص ج ـ د) بود.

دیدگاهتان را بنویسید